Hỗ trợ trực tuyến

Trụ sở văn phòng

Thống kê truy cập

Hiện đang truy cập: 3

Tổng số lượt truy cập: 133492

 

Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính?

Tình địch của con trai tôi đến gây sự trong ngày cưới của con tôi, hai bên xảy ra xô xát nhưng không ai bị thương. Công an phường tạm giữ con tôi 4 ngày mới thả về và cũng không thông báo với gia đình tôi. Như vậy có đúng luật không?
Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính?

Theo bạn trình bày thì sự việc xẩy ra chỉ dừng lại là cãi cọ và to tiếng, giữa các bên xẩy ra mâu thuẫn không dùng hung khí và cũng không ai bị thương, theo nhận định của chúng tôi thì Cơ quan công an chỉ có thể giữ người theo thủ tục tạm giữ hành chính. Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 42/2010/TT- BCA hướng dẫn quy định chi tiết thi hành một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Thông tư số 42) quy định như sau: “1. Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không được quá 12 giờ, kể từ thời điểm bắt giữ người vi phạm. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng cũng không được quá 24 giờ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quy chế về tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

Đối với trường hợp vi phạm quy chế biên giới hoặc vi phạm hành chính ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo thì thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài hơn nhưng cũng không được quá 48 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm.

Thời hạn tạm giữ phải được ghi cụ thể trong quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính: tạm giữ trong thời gian bao nhiêu giờ; bắt đầu từ giờ nào đến giờ nào của ngày, tháng, năm ra quyết định tạm giữ.

Trong mọi trường hợp, việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính đều phải có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền. Nghiêm cấm việc tùy tiện tạm giữ người mà không có quyết định bằng văn bản”.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không được quá 24 giờ (không quá 1 ngày). Mặt khác, việc bắt người tạm giữ theo thủ tục hành chính phải có có quyết định bằng văn bản.

Theo bạn trình bày thì việc tạm giữ con bạn của Cơ quan công an phường không đúng trình tự thủ tục, gia đình bạn cũng không nhận được thông báo của Cơ quan công an về việc bắt giữ con bạn. Trong trường hợp này, để có căn cứ khảng định về việc Cơ quan có thẩm quyền tạm giữ con bạn theo thủ tục hành chính đúng hay sai thì bạn cần cung cấp thêm tài liệu và chứng cứ cho chúng tôi.

Để hiểu rõ về quy trình thủ tục tạm giữ người theo thủ tục hành chính, bạn có thể tham khảo Nghị định số 19/2009/NĐ-CP ngày 19/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07/ 9/ 2004 của Chính phủ thì tạm giữ người theo thủ tục hành chính là biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý đối với người có hành vi vi phạm hành chính do người có thẩm quyền quyết định; Thông tư số 42 nêu trên.

Trường hợp nếu có đủ căn cứ chứng minh rằng việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với con bạn là trái quy định của pháp luật bạn có thể làm đơn đề nghị gửi trực tiếp Cơ quan công an phường Đại Kim để họ có biện pháp xử lý đối với cán bộ đã có hành vi tạm giữ con bạn trái pháp luật. Bạn có thể gửi tiếp thông tin vào địa chỉ mail của Công ty để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn hoặc có thể gọi điện để được tư vấn trực tiếp!