Hỗ trợ trực tuyến

Trụ sở văn phòng

Thống kê truy cập

Hiện đang truy cập: 4

Tổng số lượt truy cập: 133505

 

Tuổi đăng ký kết hôn theo pháp luật?

Xin cho biết nam giới 19 tuổi đã được kết hôn chưa? Theo Luật Hôn nhân hiện nay thì nam giới từ bao nhiêu tuổi trở lên được quyền kết hôn, và nữ giới là bao nhiêu tuổi? Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tuổi đăng ký kết hôn theo pháp luật?

Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 (LHNGD) quy định: “Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên”.

Tuy nhiên, để được đăng ký kết hôn các bạn phải đáp ứng các điều kiện cần và đủ theo quy định tại Điều 9 LHNGD cụ thể như sau: Điều kiện kết hôn

Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: “1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên”; 2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở; 3. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật này” – Điều 10 LHNGD quy định như sau: Những trường hợp cấm kết hôn

Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây: 1. Người đang có vợ hoặc có chồng; 2. Người mất năng lực hành vi dân sự; 3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; 4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; 5. Giữa những người cùng giới tính.

Tại Mục 1 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân gia đình năm 2000 nêu rõ: “không bắt buộc nam phải từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn, do đó nam đã bước sang tuổi hai mươi, nữ đã bước sang tuổi mười tám mà kết hôn là không vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì không bắt buộc phải đủ hai mươi tuổi đối với nam và mười tám tuổi đối với nữ. Chỉ cần nam, nữ bước sang tuổi theo quy định của LHNGĐ về độ tuổi đang ký kết hôn, có nghĩa là nam mười chín tuổi một ngày và nữ mười bẩy tuổi một ngày là được đăng ký kết hôn.