Hỗ trợ trực tuyến

Trụ sở văn phòng

Thống kê truy cập

Hiện đang truy cập: 3

Tổng số lượt truy cập: 133519

 

Không trả sổ bảo hiểm cho người lao động có phạm luật không?

Tôi làm việc tại một công ty được 2 năm, đến nay tôi đã nghỉ việc ở đó 1 năm mà chưa được trả sổ bảo hiểm. Khi tôi hỏi thì phòng nhân sự trả lời không thiện chí. Như vậy có phạm luật không? Tôi phải làm gì để lấy lại sổ bảo hiểm?
Không trả sổ bảo hiểm cho người lao động có phạm luật không?

Tại khoản 1 Điều 111 Luật bảo hiểm xã hội quy định như sau: “Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội”.

Tại khoản 3 Điều 111 quy định: “Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp...; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trong thời hạn 30 ngày đơn vị nơi làm việc cũ của bạn phải có nghĩa vụ nộp hồ sơ cấp sổ bảo hiểm cho người lao động và cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 30  ngày kể từ ngày nhận hờ sơ hợp lệ từ người sử dụng lao động.

Tại Điều 43 Bộ luật lao động: “Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày...Người sử dụng lao động ghi lý do chấm dứt hợp đồng lao động vào sổ lao động và có trách nhiệm trả lại sổ cho người lao động...”

Trường hợp của bạn làm việc 6 tháng mà chưa có sổ bảo hiểm là trái quy định của pháp luật, nhất là việc bạn đã nghỉ làm việc hơn 1 năm mà Công ty chưa trả sổ bảo hiểm xã hội. Bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi Liên đoàn lao động, phòng lao động thương binh xã hội, Cơ quan bảo hiểm xã hội để được giúp đỡ.