Hỗ trợ trực tuyến

Trụ sở văn phòng

Thống kê truy cập

Hiện đang truy cập: 3

Tổng số lượt truy cập: 133493

 

Thanh toán trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Tôi làm việc cho một công ty đã được 4 năm, công ty đó đóng đầy đủ các loại BHYT và BHXH cho tôi. Nếu nghỉ việc ở công ty này, tôi có được lĩnh trợ cấp thất nghiệp không? Nếu có thì lĩnh ở đâu?
Thanh toán trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Thứ nhất, Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nêu rõ: “Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này”

Thứ hai, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Tại Điều 125 Luật bảo hiểm xã hội quy định hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau: “Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do cơ quan bảo hiểm xã hội quy định.

Bản sao hợp đồng lao động, hợp làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm đúng pháp luật”.

Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên nếu bạn đủ điều kiện và hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc để thanh toán trợ cấp thất nghiệp.