Hỗ trợ trực tuyến

Trụ sở văn phòng

Thống kê truy cập

Hiện đang truy cập: 1

Tổng số lượt truy cập: 142992

 

Vượt đèn đỏ có bị tước Giấy phép lái xe?

Tôi muốn hỏi, vượt đèn đỏ có bị tước Giấy phép lái xe hay không?
Vượt đèn đỏ có bị tước Giấy phép lái xe?
Trả lời:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

“Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”

Đồng thời khoản 9 điều 9 Nghị định 34/2010/NĐ-CP cũng quy định: “Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

...

c) Vi phạm điểm a, điểm c điểm d khoản 6; khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày; tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn, tịch thu xe. Vi phạm một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày: điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm i, điểm k khoản 1; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ điểm e, điểm g, điểm h, điểm l khoản 2; điểm a, điểm b, điểm đ, điểm g, điểm h khoản 3; điểm a, điểm b, điểm e, điểm g, điểm i khoản 4; điểm b, điểm d khoản 5;

d) Vi phạm điểm b khoản 6, khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn. Vi phạm một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn: điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm i, điểm k khoản 1; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm l khoản 2; điểm a, điểm b, điểm đ, điểm g, điểm h khoản 3; điểm a, điểm b, điểm e, điểm g, điểm i khoản 4; điểm b, điểm d khoản 5; điểm a, điểm c khoản 6.”

Theo quy định nêu trên, ngoài hành vi phạt tiền, khi vượt đèn đỏ bạn nếu bạn gây tai nạn giao thông chưa đến mức nghiêm trọng thì tước Giấy phép lái xe 60 ngày, nếu gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn. Như vậy nếu bạn chỉ vượt đèn đỏ, không gây tai nạn giao thông thì bạn không bị tước giấy phép lái xe.